RUEN

“İnsan Haqqları Uğrunda” İctimai Birliyin Beynəlxalq Layihəsi

The Decline of Europe

Həm Avropada, həm də bütün dünyadakı sosial-siyasi və iqtisadi proseslərin inkişafının gedişi Avropada liberal dəyərlərin və multikulturalizmin böhranı mövzusunun durmadan aktuallaşmasına səbəb olur. Bu məsələ yenicə yaranmış dövlətlərdə, o cümlədən postsovet dövlətlərində və bir vaxtlar sosialist düşərgəsinə daxil olan, indi isə Avropanın siyasi və sosio-mədəni məkanına inteqrasiya etmiş ölkələrdə müşahidə olunan demokratik resessiya prosesinin fonunda xüsusilə aydın görünür. Liberal dəyərlərin problemli demokratiyaya malik dövlətlər adlandırılan ölkələrdəki böhranı təkcə bu dövlətlərin siyasi elitalarının getdikcə artıb güclənən avtoritar siyasi istəkləri ilə şərtlənib müəyyən olunmur (hərçənd siyasi elitalar da həlledici rola malikdir). Bunun daha dərin səbəbləri var. Şərqi Avropanın və MDB-nin bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda dəyərlər sisteminin böhranı ilk növbədə Avropanın özündə müşahidə olunan liberal dəyərlərin və multikulturalizmin böhranından irəli gəlir.


Oxumaq